Menu Sluiten

Werken in Belgie, wonen in Nederland: een grensarbeider in Belgie. Op deze website geven de adviseurs van Administratiekantoor Zeeland zoveel mogelijk informatie over wat daarbij komt kijken.

Grensarbeider in Belgie

Sociale zekerheid

Wanneer iemand in Belgie in loondienst is, zal de sociale zekerheid in bijna alle gevallen in Belgie vallen. Dit betekent dat hij of zij sociale verzekeringen (RSZ in België, premies volksverzekeringen in Nederland) in Belgie moet gaan betalen. Dit gebeurt via de werkgever en via de belastingaangifte in Belgie. Meer informatie over de belastingaangiften hierover vind je hier.

Daarnaast zal die persoon zich ook moeten aansluiten bij de zorgkas in Belgie, via een mutualiteit. Bij zorgverzekeraar CZ kan vervolgens een verdragspolis getekend worden, waardoor ook in Nederland zorg genoten kan worden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Eventueel kan er via CZ wel desgewenst nog aanvullend verzekerd worden. Verder is er géén zorgverzekering in Nederland (meer) nodig.

De sociale lasten (RSZ) zijn een stuk hoger in Belgie, maar daar tegenover staat dat er géén zorgverzekering in Nederland (naast de verdragspolis) meer verplicht is. Deze laatste is een heel stuk duurder dan de betalingen aan de zorgkas in Belgie. Per saldo compenseert het zichzelf dus grotendeels.

AOW en pensioen

Doordat de sociale zekerheid niet meer in Nederland valt, betaald diegene ook géén AOW-premie meer. Als je voorheen in Nederland hebt gewerkt en daar wel premies hebt afgedragen, heb je ook recht op AOW. Wanneer je grensarbeider bent geworden en de premies niet meer betaald, vervalt ieder jaar een stukje recht hierop: voor ieder jaar dat deze premie niet betaald wordt, wordt de grensarbeider 2% gekort in diens AOW later.

Ieder is vrij om zélf, vrijwillig dus, alsnog AOW-premie te betalen. Dit kan aangegeven worden in de aangifte inkomstenbelasting in Nederland. Door de premie vrijwillig alsnog te betalen, wordt de AOW later niet gekort. Let wel op: dit geldt voor ieder jaar opnieuw, dus één jaar niet betalen is 2% gekort worden, twee jaar niet betalen is 4%, enz.

Kindertoeslagen

Wanneer een grensarbeider (kleine) kinderen heeft, of verwacht te krijgen, zijn er een aantal belangrijke verschillen.

Allereerst is het goed te vermelden dat zowel Belgie als Nederland toeslagen kennen voor ouders met (kleine) kinderen. Ook als grensarbeider bestaat het recht hierop. Sterker nog: als grensarbeider kan er van beide regelingen optimaal gebruik worden gemaakt. In eerste instantie worden de ’toeslagen’ vanuit Belgie betaald, zoals bijvoorbeeld het ‘groeipakket’. Nadien bekijken de Sociale Verzekeringsbank en Belastingdienst in Nederland of de tegemoetkomingen in Belgie hoger of lager zijn dan hetgeen in Nederland ontvangen zou worden. Is het lager in Belgie dan in Nederland? Dan compenseert Nederland het verschil.

Niet onbelangrijk: Belgie kent ook aanvullende tegemoetkomingen, bijvoorbeeld bij de geboorte van een kind. Een grensarbeider heeft hier in de meeste gevallen ook recht op, maar moet het wél zelf aanvragen op tijd. Wij helpen en informeren u hier graag over!