Menu Sluiten

Zodra iemand migreert van Belgie naar Nederland, moeten veel zaken worden geregeld. Het verhuizen zelf, maar ook inzake de belastingen. In Belgie moeten namelijk aangiftebiljetten aangevraagd worden, en dit binnen drie maanden na migratie! Ditzelfde speelt in feite wanneer iemand Nederland verlaat en in Belgie gaat wonen. Wij vertellen je er graag meer over.

In- en uitschrijven – een belangrijke stap!

Wanneer iemand migreert uit Belgie, dient dit uiteraard aangegeven te worden door een uitschrijving bij het Gemeenteloket. In Nederland moet een inschrijving gedaan worden op moment van migreren.

De datum waarop dit wordt gedaan, is zeker bij de belastingaangiften een belangrijke stap. Alhoewel ze niets al enig feit gelden voor de belastingberekening, zijn ze wel hét eerste aansluitpunt voor beide landen. Probeer er in ieder geval voor te zorgen dat de in- en uitschrijving op dezelfde dag, of in ieder geval kort na elkaar liggen in beide landen. Daarnaast kan het ook belangrijk zijn om goed te kijken naar de opleveringsdatum van een koopwoning in Nederland, en überhaupt het moment van verhuizen – bijvoorbeeld aan het eind of juist aan het begin van een jaar.

Administratiekantoor Zeeland adviseert hier graag in, om te voorkomen dat er belastingvoordeel verloren gaat. Neem gerust contact met ons op!

Belangrijke documenten – bewaar deze goed!

Alle stappen doorlopen? Er zijn een paar documenten die u gaandeweg ontvangt en die belangrijk zijn te overhandigen aan uw belastingadviseur:

  • De brief van inschrijving bij de gemeente in Nederland;
  • Een kopie legitimatiebewijs, voor en achterzijde;
  • Een eerdere aanslag uit Belgie.

Met deze documenten kunnen de nodige machtigingen verzorgt worden en het traject worden opgestart. Bij emigratie uit Nederland, naar Belgie, geldt dit verhaal omgekeerd. Wilt u hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op.

Aangifte Personenbelasting Speciaal – Belgie

Vervolgens dient er een ‘Aangifte Speciaal’ aangevraagd te worden in Belgie wanneer iemand Belgie als woonland verlaat. Deze aangifte dient binnen 3 maanden na migratie aangevraagd te worden, door telefonisch contact op te nemen met het belastingkantoor in Belgie. Meer informatie is op de website van de FOD (Belastingdienst Belgie) te vinden, klik hier voor een verwijzing daarnaartoe.

De aangifte speciaal is als het ware een ‘reguliere’ aangifte Personenbelasting, echter naar rato van de maanden tot migratie. Het inkomen tót verhuizen dient dus opgegeven te worden in deze aangifte. Het berekenen hiervan is complex(er) en kan optimalisatiekansen geven. Onze adviseurs helpen daar graag bij.

Aangifte Belgisch Niet Inwoner (BNI) – Belgie

Zodra iemand niet meer in Belgie woont, maar daar nog wel inkomen geniet (bijvoorbeeld in loondienst), dient een ‘Aangifte Belgisch Niet Inwoner’ ingediend te worden. Het eerste jaar moet dit aangevraagd worden, het gaat dus niet automatisch. Dit kan via een formulier van de FOD, klik hier om naar het formulier te gaan. Uiteraard kan Administratiekantoor Zeeland ook helpen bij de aanmelding hiervan.

De aangifteperiode voor deze aangifte start eind september of begin oktober het jaar volgend. Dit is dus anders dan de ‘reguliere’ aangifteperiode. Bij Administratiekantoor Zeeland wordt ruim op tijd een herinnering gestuurd aan de grensarbeiders wanneer het weer tijd is om de aangifte te verzorgen.

Aangifte Inkomstenbelasting (IB) – Nederland

Iedereen die in Nederland woont, mag of moet vaak zelfs, aangifte in Nederland doen jaarlijks. Ook wanneer het inkomen niet uit Nederland komt, maar uit bijvoorbeeld Belgie. Meer informatie over hoe dit werkt is op de pagina ‘Voordelen’ te vinden, klik hier om daarnaartoe te gaan.

De Nederlandse aangifte moet vóór 1 mei van het volgende jaar ingediend worden. In de Nederlandse aangifte moet het Belgische inkomen én de Belgische belastingheffing meerekend worden. Daarom adviseren wij om uitstel aan te vragen voor de Nederlandse aangifte. Hierdoor kan de Nederlandse aangifte tegelijkertijd met de Aangifte BNI in Belgie worden berekend en ingediend.

Administratiekantoor Zeeland vraagt automatisch uitstel aan voor grensarbeiders die klant zijn, dan is de aangifte altijd op tijd.